За регистрацията

Благодарим на всички за доверието и желанието и готовността да бъдем заедно и да се зареждаме с идеи.
За съжаление местата в залата са ограничени и не можем да поканим всички, за което искрено съжаляваме.

Всички са получили писма от нас.

Тези, които сме поканили, трябва отново да потвърдят.
Ако някой не може да присъства, нека го сподели, за да можем да доставим радост на друг.

 

Благодарим:)

Leave a comment

Filed under Регистрация

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s