За регистрацията

Благодарим на всички за доверието и желанието и готовността да бъдем заедно и да се зареждаме с идеи.
За съжаление местата в залата са ограничени и не можем да поканим всички, за което искрено съжаляваме.

Всички са получили писма от нас.

Тези, които сме поканили, трябва отново да потвърдят.
Ако някой не може да присъства, нека го сподели, за да можем да доставим радост на друг.

 

Благодарим:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s