Представяме ви и нашите спонсори

Всяко събитие има своите спонсори, които допринасят за настроение и емоции. Ето ги нашите:

Leave a comment

Filed under Спонсорите

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s