Кой ще говори на TEDxNBU – 9

След дълги колебания между египтологията, музиката и театъра, Антоний Гълъбов, роден водолей през 1964 година, бе приет да следва социология в Софийския университет през 1982 година. След като се опита да прави социология на театъра, се озова в секция „Младежки субкултури” на Института за младежта, а след това, от есента на 1989 година до сега, продължава да се опитва да изследва етническите и религиозни отношения в едно променящо се общество. Социологията на политиката и отношенията между поколенията, се оказаха най-пластичните и динамични пространства, в които разнопосочните му интереси, поне засега, могат да се проектират. Като всеки скептик, не вярва на обещания, но е готов да различи дори и най-малките промени, които водят към нещо, което може да направи живота на хората достоен и свободен.

2 thoughts on “Кой ще говори на TEDxNBU – 9

    1. Събина, както често се случва, аз (другите) вярваме повече в теб.Убедена съм, че ще бъдеш страхотна и ще плениш още хора за своята идея.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s