„Разномишленици“ на TEDxNBU 2012

„Разномишленици“ са активни млади хора, които използвайки разномишленишкия си подход се опитват да създадат среда за споделяне на идеи, ресурси и подходи, които да бъдат от полза за благополучието на българското общество. Те виждат проблемите в него като взаимносвързани и комплексни, а решенията зависещи изцяло от нас и нашите действия. Разномишлещите съмишленици са всички тези, които са готови по един положителен начин да полагат систематични усилия, за да  променят средата около тях, така че тя да отговаря на отстояваните от тях идеи и виждания за по-добро общество. Те вярват, че всички ние можем, стига да го искаме “Защото от НАС зависи”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s