Лектори 2013: Бойчо Кокинов

Boicho-Pari-11-3-1Бойчо Кокинов е човек, който не признава много много границите и постоянно ги пресича, защото вярва, че там се случват най-интересните неща. Занимава се с когнитивна наука, която строи мостове между природни, хуманитарни, социални и технически науки. Тя се опитва да отговори на въпроси като как хората възприемат, учат, помнят, мислят, говорят, съзнават като обединява експерименталните методи на психологията и невронауките, със събирането на данни в лингвистиката и антропологията, с мисловните експерименти на философията, и с компютърните модели на информатиката, изкуствения интелект и роботиката.

Бойчо Кокинов се опитва да разбере как хората решават проблеми, как вземат решения, как си спомнят отминали събития, като навсякъде му се привиждат аналогии. Убеден е, че правенето на аналогии е фундаментална човешка способност, която участва във всички гореизброени явления. Особено са му интересни несъзнаваните процеси – как хората се влияят несъзнавано от контекста докато разсъждават, вземат решение или си припомнят нещо. Прави опити да изследва експериментално тези несъзнавани процеси и да открие техните механизми, както и да построи компютърни модели, които да имат поведение, сходно с човешкото и дори да предсказват нови явления и особености на човешкото поведение.
Преподава когнитивна наука в Нов български университет и участва активно в неговото създаване и развитие.

One thought on “Лектори 2013: Бойчо Кокинов

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s