Лектори 2014: Възкресия Въхърова

Възкресия Вихърова Анастасова

Доц.Вихърова

Малката дама на големия театър- англ преса

Непослушната инфанта на българския театър- немска преса

За приятелите, вид застрашен от изчезване,Крес, Креси, Кресито, Креската

През всичките тези години, в които се разписвам така , се опитвам да се вместя в триделната

дефиницията за режисьор и по- точно

Режисьор педагог

Режисьор огледало

И

Режисьор диктатор

Диктаторът е природата ми, която искам да победя

Огледалото е в интуицията ми от която съм много, ама много доволна

и

Педагогът е в това което променям, образовам ,продавам, заменям,отдавам под наем,

използвам, амортизирам

Имам често неидентифицирано главоболие

Може би заради описаното по горе разтрояване

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s