Морис Гринберг – Лектори TEDxNBU 2016

MauriceGrinberg

Морис Гринберг е доцент в департамент „Когнитивна наука и психология“ на Нов български университет. До 2000 г. се е занимавал с теоретична ядрена физика, а след това с когнитивна наука. Сред изследователските интереси му в тази област са когнитивното моделиране, взаимодействието на човек и компютър, социални и морални дилеми и електронно обучение. Морис Гринберг е съучредител на фондация „АСИСТ-Помагащи технологии“, която има за цел популяризирането и разпространението в България на помагащи технологии, основани на проследяване на погледа.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s