Боян Думанов

IMG_0705

 

Гл. ас. д-р Боян Думанов се присъединява като щатен преподавател към департамент „Археология“ на Нов български университет през 2004 г., с което се поставя началото на политиката на департамента по привличане на перспективни млади изследователи.
Научната му кариера започва в СУ „Св. Климент Охридски“, където се изгражда като млад специалист. Научните интереси на д-р Думанов са в областта на археологията на Великото преселение на народите, средновековна България и Византия. Особено внимание в последните години д-р Думанов посвещава на взаимодействието между политика и археологията, и на влиянието на политическото статукво върху науката като обект на политическото действие.

Стипендиант е на UNESCO и British Academy.

Гл. ас. д-р Боян Думанов е ръководител на департамент „Археология“ от 2012 г.

В следствие на своите ранни впечатления Боян Думанов не изоставя интереса си към литературата, адаптирана за деца. Автор е на лекциите „Да четем Джон Р. Толкин чрез археологията“ и „Да четем Толкин чрез археологията: военна или воинска култура?“. Археологическите му експедиции са предимно в трудно достъпни райони, където се срещат непознати феномени.

Вярва в дракони, змейове и самодиви, както и в непреклонната сила на човешкото сърце.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s