Лектори 2014: Възкресия Въхърова

Възкресия Вихърова Анастасова Доц.Вихърова Малката дама на големия театър- англ преса Непослушната инфанта на българския театър- немска преса За приятелите, вид застрашен от изчезване,Крес, Креси, Кресито, Креската… Read more “Лектори 2014: Възкресия Въхърова”