Лектори 2012: Евгений Дайнов

Евгений Дайнов е политолог и дългогодишен преподавател в Нов българкси университет. Учи студентите си на свобода, власт, лидерство и други умения, важни за гражданското общество. Жител на… Read more “Лектори 2012: Евгений Дайнов”

Лектори 2012: Йордан Ефтимов

Йордан Ефтимов е главен асистент по теория на литературата в Нов български университет. Доктор по история на българската литература с дисертация върху символизма, която скоро ще излезе… Read more “Лектори 2012: Йордан Ефтимов”