ул. „Монтевидео“ 21, 1618 ж.к. Овча купел 2, София
Датата е 16ти юни.

Началото е в 13.00 часа.

Темата е “Да бъдеш”.

Мястото е театърът на НБУ.