Tag Archives: Морис Гринберг

Морис Гринберг – Лектори TEDxNBU 2016

MauriceGrinberg

Морис Гринберг е доцент в департамент „Когнитивна наука и психология“ на Нов български университет. До 2000 г. се е занимавал с теоретична ядрена физика, а след това с когнитивна наука. Сред изследователските интереси му в тази област са когнитивното моделиране, взаимодействието на човек и компютър, социални и морални дилеми и електронно обучение. Морис Гринберг е съучредител на фондация „АСИСТ-Помагащи технологии“, която има за цел популяризирането и разпространението в България на помагащи технологии, основани на проследяване на погледа.

Leave a comment

Filed under TEDxNBU 2016