TEDxNBU 2011

През 2011 темата беше “Идеи, които се случват” и имахме честта да чуем:

Георги Петков

Антони Гълъбов

Събина Панайотова

Марио Пешев

Йоан Василев

Георги Гочев

Евгени Тодоров и Павел Пенчев

Мариана Мелнишка

Ясен Захариев

Румен Цонев

Анна Пампулова