За НБУ

 


Нов български университете учреден на 18 септември 1991 г. с решение на Великото народно събрание. На 5 юли 2001 г. НБУ получава институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация за максималния 5-годишен период, а през декември 2006 г. получава институционална акредитация за максимален период. През 2004 г.
НБУе акредитиран от The Open University във Великобритания.  Университетът пръв в България въвежда кредитната система, обучението по образователните степени специалист, бакалавър и магистър, дистанционното и продължаващото обучение.  Личности със световна известност са почетни доктори и почетни професори на НБУ, сред които – Ричард Рорти, Вера Мутафчиева, Юлия Кръстева, Жан-Пиер Вернан, Милчо Левиев, Робърт Йънг, Райна Кабаиванска, лорд Ралф Дарендорф, Тери Игълтън и др.

 

МИСИЯ

Нов български университет има мисия да е автономна и либерална академична институция, която допринася за напредъка на университетското образование чрез достъпно интердисциплинарно и специализирано обучение и научни изследвания  по международни стандарти.

 

Ne Varietatem timeamus!

Да не се боим от разнообразието!

Дали нещата, които ни правят различни, ни правят добри? Дали се водим от обща мисия и обща ценностна система, достатъчно подвижна в единството си? Дали сме една общност, съставена от малки различни общности, в която живеем заедно? Носят ли различията на нашия университет положителния заряд, който може да превърне утопията в проект, а оттам във функционираща реалност, полезна за всички? Критичността породена ли е от любов? Можем ли да отстояваме ценностите си?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s